Projekty

 

  • WHO MED PED FH projekt – projekt zameraný na vyhľadávanie pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou od roku 1999
  • Pilotný projekt – Skríning závažných dyslipidémií v slovenskej populácii 40-ročných , koordinátor štúdie, 2003
  • Skríning závažných dyslipidémií v slovenskej populácii 40-ročných , 2006
  • DEPAC – Diabetes Experts Panel from Accessing Countries – multicentrická observačná štúdia, 2005

 


Script logo