Kontakt

Metabol KLINIK s.r.o.
Líščie Nivy 238/2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36799661, DIČO: 2022405715
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka: 46763/B, Oddiel: sro
Účet: Metabol KLINIK s.r.o., Tatra banka, akciová spoločnosť
Číslo: 2627769154 / 1100
IBAN: SK7311000000002627769154, BIC/SWIFT: TATRSKBX

Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy
MetabolKLINIK s.r.o.
Cukrová 3
811 08 Bratislava

Telefón: +421 949 010 338
E-mail: ambulancia@metabolklinik.sk


Script logo