Kontakt

Telefón: +4212-5260738
Fax: +4212-52620738
E-mail: ambulancia@metabolklinik.sk

Adresa

Neštátne zdravotnícke zariadenie
Cukrová 3
811 08 Bratislava

Script logo