Projekty

Hlavná stránka

Zmluvné poisťovne

Ordinačné hodiny

Blok textu: ▪ WHO MED PED FH projekt – projekt zameraný na vyhľadávanie pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou od roku 1999
 
▪ Pilotný projekt – Skríning závažných dyslipidémií v slovenskej populácii 40-ročných , koordinátor štúdie, 2003
 
▪ Skríning závažných dyslipidémií v slovenskej populácii 40-ročných , 2006
DEPAC – Diabetes Experts Panel from Accessing Countries – multicentrická observačná štúdia, 2005

deň

od

do

Edukácie

Pon 

07:00 

14:00 

 

Ut

07:00 

14:00 

 14:00-14:30

Str

07:00 

14:00 

 

Št

07:00 

14:00 

14:00-14:30

Pi

07:00 

14:00